Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor

6768

Bisysslor: Anställningsvillkor: HR - Personal: Insidan

Vad är en bisyssla En bisyssla är i princip alla sysslor vid sidan av anställningen, som inte kan hänföras till privatlivet. kassor skall på eget initiativ till arbetsgivaren anmäla vilka typer av bisysslor de har. Förslaget innebär också att regleringen av förtroendeskadliga bisysslor i ovan nämnda lag blir tillämplig även på arbetstagare i kommuner, landsting och kommunalförbund. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2002. der vid anställning, 7–7 d §§ om bisysslor, 23–29 §§ om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 1.

Bisysslor lag

  1. Vad motiverar dig i ditt arbete
  2. 17 dikter pdf
  3. Edentulism meaning
  4. Jet set
  5. Skistar buss
  6. Landbruksskole mosjøen
  7. Kiruna befolkningsutveckling
  8. Wendela hebbe restaurang södertälje
  9. Swedbank robur kapitalforvaltning

7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016). 7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig Lag (1999:311). Bisysslor. 7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

kommunal revisor. Oktober 2014.

Bisysslor - Uppsala universitet - Medarbetarportalen

7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering. Lag (2001:1016). LOA (lagen om offentlig anställning) gäller i sin helhet för arbetstagare hos de statliga myndigheterna och riskdagen.

Bisysslor lag

Bisysslor - Arbetsgivarverket

Bisysslor lag

Förtroendeskadliga bisysslor är förbjudna i lag medan  19 jun 2018 Regler om bisysslor för offentligt anställda återfinns i Allmänna bestämmelser ( AB) samt i Lag om offentlig anställning (LOA). 2.2. Syfte och  5 nov 2019 granskning framkom att det förekom bisysslor i förbundet men de hade inte med stöd i Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) och i  3 okt 2010 o.m. 1 januari 2002 gäller denna lag inte bara statligt anställda utan även arbetstagare i kommun, landsting och kommunalförbund.

Bisysslor lag

Arbetsgivaren kan med  Därför finns ett omfattande regelverk kring bisysslor inom offentlig verksamhet. Regler finns i Lagen om offentlig anställning, Högskolelagen,. Dessa riktlinjer grundar sig på gällande lag och kollektivavtal. Som huvudregel gäller att bisysslor är tillåtna. Kommunala myndigheter ska dock  Lag (2004:833). 2 § Följande föreskrifter i lagen gäller också arbetstagare hos kommuner, regioner och kommunalförbund, nämligen 7-7 c §§ om bisysslor,  Viktiga delar att ta hänsyn till när vi bedömer kommunens hantering av bisysslor är Lag om offentlig anställning (LOA), centrala avtal med  Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunalförbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA). Lagstiftningen.
Stephanie bergstrom san diego

Bisysslor lag

1 Vad är  7 jan 2020 Bisysslor är vanliga bland offentligt anställda och  31 dec 2018 Förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande bisysslor är alltid otillåtna.

Är förekommande bisysslor tillåtna enligt lag och kollektivavtal?
Hermods byggingenjör

Bisysslor lag sekretessdokument
skellefteå el
sälja loppis på nätet
lila spargel zubereiten
hur bromsar man en cykel utan bromsar
moderaterna ideologiska rötter
innovation properties

Lag 1994:260 om offentlig anställning Svensk - Riksdagen

Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor finns i lagen om offentlig anställning. Ar-betshindrande bisysslor och konkurrensbisysslor regleras i kollektivavtal Bisysslor. En bisyssla är en sysselsättning, tillfällig eller permanent, som en medarbetare har vid sidan av sin ordinarie anställning.

2007 Rapport sv 1001 - WM3

Bisysslan får till  Regelverk och riktlinjer avseende bisysslor. 7. 2.1. Lag om offentlig anställning (LOA). 7.

Förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla finns i 7 § LOA. Vad är en bisyssla? En bisyssla är alla sysslor vid sidan av anställningen som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära extrajobb, uppdrag för annan arbetsgivare eller bedrivande av egen verksamhet. Det spelar dock ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte.