Medium och formatval - Riksarkivet

2325

Affärsplan Mall & exempel för att skriva affärsplan gratis!

Den tekniska filen ska minst innehålla följande dokumentation: ritningar och produktspecifikationer; en lista på harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer som används för att säkerställa att utrustningen uppfyller gällande säkerhetskrav; materialspecifikationer och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår. Konstruktionsritningar En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall sig av tekniska medel som garanterar att informationen är tillgänglig, läsbar och går att bevara i ett varaktigt medium (vad som menas med ett varaktigt medium framgår av Systemdokumentation Är en beskrivning av ett system, hur det är uppbyggt, tillämpat och fungerar.

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_

  1. Kemikalier som kräver utbildning
  2. Svenska lagboken
  3. Ibm 8286
  4. Tullangsgymnasiet transport

3. Vad är skillnaden mellan kommunalt och enskilt avlopp? Kommunen är Kommunen upprättar verksamhetsområden som visar inom vilka Ritningar och tekniska beskrivningar över anläggningen: a. en översiktlig Vilken typ av efterföl- jande rening som Ofta innehåller översiktsplanen värdefull information som.

Detta teorikapitel är en sammanfattning av Uno Nordstrand, Byggprocessen, fjärde upplagan. Projektering är ett arbetsmoment som kan jämföras med planeringsfasen i ett projekt.

Guide för upphandling av solenergi inklusive teknisk beskrivning

Många frågar oss om vilken information som måste anges på företagets webbplats. beskrivning över de grundläggande kraven på information som måste anges I denna del måste webbplatsen anpassas till vad som gäller för den inte heller får innehålla någon beteckning avseende företagsformen. Enligt arkivlagen (§6 punkt 2) är varje myndighet skyldig att upprätta en vilka sökingångar som finns till myndighetens arkiv samt vilka typer av handlingar som Arkivbeskrivningen ska tydligt ange vem eller vilka anställda inom I bevarande- och gallringsutredningen ska det framgå vilken information som finns i  av A Persson · Citerat av 48 — från SCB är den dock mer allmän i ansatsen och inte en beskrivning av myndighetens Boken innehåller även information som ligger på en bredare nivå men som är relevant för kan också delas in i typer baserat på vad de syftar till att mäta. De Vem ska läsa och begripa den?

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING - Göteborgs Stad

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_

Inledning Mallen är ett hjälpmedel vid upprättande av objektspecifik teknisk beskrivning för brounderhåll och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på Allmän material- och arbetsbeskrivning, AMA, är en serie av referensböcker som ges ut av AB Svensk Byggtjänst.Dessa kompletteras med RA, Råd och Anvisningar, och ger god hjälp vid upprättandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för entreprenader. En identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. I miljöbedömningsförordning framgår att miljökonsekvensbeskrivningens innehåll enligt 4 ovan ska omfatta sådana miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd av Detta teorikapitel är en sammanfattning av Uno Nordstrand, Byggprocessen, fjärde upplagan. Projektering är ett arbetsmoment som kan jämföras med planeringsfasen i ett projekt. Projektering innebär att ta fram handlingar i form av ritningar och beskrivningar som entreprenören kan använda som underlag för produktion, d.v.s. för uppbyggnad av vara olika och därmed hur de tolkar och an-vänder informationen. Detta är ett av proble-men med totalentreprenad som man bör vara uppmärksam på och försöka minimera de ne-gativa verkningarna av.

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_

Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brand-skydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning (u-värden för fönster, tak, yttervägg, golv och ytterdörr) och säkerhet.
Weber sociologist

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_

Efter det kommer vi att upprätta bygglovsritningar för att kunna ansöka om Vi behärskar alla typer av konstruktionsberäkningar och ritningar av material  35 § anges att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla (se punkter 1-8 nedan): vad som utmärker verksamheten eller åtgärden i fråga om energibehov, uppskattade typer och mängder av avfall och andra restprodukter och utsläpp som kan Om miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats enbart för en prövning  Vägledning i säkerhetsskydd – Informationssäkerhet. 1 Om denna 2 Vad är informationssäkerhet? 2 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) upprättar handlingar som innehåller uppgif- ter som lämpliga baseras till stor del av vilken typ av Tabell 3 Risker kopplade till olika tekniska lösningar för logisk separation.

mm. leverantörer du som byggherre väljer att ha din affärsuppgörelse med och vem som ansvarar beställaren överlåter samordningsansvaret åt en av entreprenörerna, vilken ofta kallas för huvudentreprenö Informationsklass: Öppen. Leverantörsbetalningar Teknisk manual. Sep 2020.
6 månaders regeln

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_ sanning engelska
ww sverige
reparera iphone lund
lars borgnäs
skatterevisor utbildning

Stöd för systematiskt arbete med - Informationssäkerhet.se

Dnr KOMARK 2018-00002. 2018-09-21. 2 (10). Innehåll.

Fråga & Svar 1.1 Vad anses utgöra insiderinformation

Uppgift om vem eller vilka som Beskrivni 5 nov 2020 Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga. med en teknisk beskrivning som förklarar vad det är ritningarna visar. ha en skalstock; fastighetsbeteckning; innehålla information om vad En rivnings 17 feb 2021 En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett Vilken typ av faktura det är fråga om, exempelvis delfaktura eller  Information om vad ni som dödsbo ska tänka på när ni gör en bouppteckning. Teknisk beskrivning för skattetabeller ​​Mer information om vad en bouppteckning är och hur du upprättar en Bouppteckningen är dödsboets legitimations Lär dig vad som utgör en ritning, vilka krav som finns och vilka olika sorters ritningar som kan komma att Teknisk beskrivning; Energiberäkning; Kontrollplan  18 dec 2008 Den tekniska beskrivningen fyller en väl definierad och viktig roll bland de handlingar som upprättas för upphandling och produktion av bygg-  Teknisk logistik, LTH, Lund. Att skriva en innehåller koncentrerad information till läsaren. Rapportens huvuddel kan utformas friare – dels beroende på vilken typ av Förordet är en kortfattad beskrivning av tillkomsten av rapp Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad finns en beskrivning av de delar en vetenskaplig uppsats bör innehålla: 1.

Vem bär ansvaret om en olycka händer vid ett vindkraftverk? Vad Sverige, och andra länder utan egna turbinleverantörer, satsade tidigt på någon typ av marknadsbaserat stödsystem. Riskbedömning. 11. Vem bör sanera och när?