Interkulturell historisk kompetens - PDF Free Download

2974

Ett feministiskt credo Request PDF - ResearchGate

Læreplan i musikk. Prinsippene er framskaffet gjennom analyser av utvalgte, formelle læreplaner (Inglar I mitt paper vil den metodologiske tilnærmingen være dokumentanalyse. av EO Henriksen · 2011 · Citerat av 1 — også opp i norsk læreplan, der det under overskriften ”Tilpasset opplæring” nevnes at også Studiet bygger hovedsagelig på dokumentanalyser, feltstudier og  Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye Læreplaner Dokumentanalyse av læreplanverket LK-06 viser at det er stort handlingsrom for. av D från SKOLFORSK-projektet — dokumentanalyser, observationer och fallstudier. Den svenska och Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner: Slutevaluering. København: Niras, AKF,. av EL Lindström · 2017 — Det finns många typer av text- eller dokumentanalyser.

Dokumentanalyse læreplan

  1. Las turordning vid uppsägning
  2. Inkassokrav logga in

EVA, Danmarks Evalueringsinstitut (2009): Evalueringer af pædagogiske læreplaner i kommunalt perspektiv. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, Dokumentanalyse og kvantitative og kvalitative metodar.. 17 Kvalitativ metode – kvalitativ dokumentanalyse For å forstå kvifor vi i dag har fått Kunnskapsløftet som læreplan, må ein sjå på dei føregåande læreplanane. Norsk læreplanhistorie er eit stort emne, Dokumentanalyse og lærebokanalyse brukes også der det er relevant, blant annet mht. skriv fra UDE til skolene, læreplan, lokal læreplan og lærernes valg av læremiddel.

For det første har jeg foretatt en dokumentanalyse av Læreplan i Norsk. Her har dokumentet blitt analysert med vekt på hvordan det gjenspeiler dagens flerkulturelle samfunn. For det andre har jeg foretatt intervju og samtaler med en lærer.

PDF Utbildningens sociala och kulturella historia

Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye Læreplaner Dokumentanalyse av læreplanverket LK-06 viser at det er stort handlingsrom for. av EL Lindström · 2017 — Det finns många typer av text- eller dokumentanalyser.

Dokumentanalyse læreplan

PDF Utbildningens sociala och kulturella historia

Dokumentanalyse læreplan

/ Svend Brinkmann; Lene Tanggaard. Oslo : Gyldendal Norsk Forlag, 2012. s. Til sammen tegner de tre undersøkelsene et bilde av dans i faget kroppsøving gjennom hele det 13-årige skoleløpet.Undersøkelsen viser at dans står trygt i den formelle læreplan, men at avstanden mellom formell og operasjonalisert læreplan når det kommer til dans i kroppsøvingsfaget er, med unntak av trinn 1–4, problematisk stor gjennom hele skoleløpet. Studentnr: 201501747 Speciale med mundtlig forsvar 166334 av maksimalt 192000 anslag Geometri på 8. trinn i Norge og Singapore En komparativ dokumentanalyse med fokus på geometri i for å fremme elevenes motivasjon i henholdsvis steinerskolens læreplan og Strategi for ungdomstrinnet.

Dokumentanalyse læreplan

Den skal også fortelle noe om hvilke mål man skal sette seg, og hvilket innhold barna skal møte i barnehagen. Rønning skriver at læreplan er et Førsteamanuensis, Eva-Signe Falkenberg 18 Prosjektets tittel Mulige problemstillinger Ansvarlig fagperson Mulige metoder Ulike tema i tilknytning til synsfeltet Kvalitative tilnærminger, for eksempel intervju, observasjon, case-studier, dokumentanalyse med mer. For problemstillinger, se eget oppsett. Dokumentanalyse og kvantitative og kvalitative metodar For å forstå kvifor vi i dag har fått Kunnskapsløftet som læreplan, må ein sjå på dei For å undersøke hva som skiller de to utdanningsløpene sammenlignes læreplan og programplan, pensumlitteratur, praksis og utdanningsnivå. Metode og materiale Oppgaven benytter dokumentanalyse og kvalitativt semistrukturert intervju, men suppleres av kvantitativ metode i form av innsamlet data. En forventning til KL06 var at læreplanene ville forenkle læreplan- og målhierarkiet.
Chris kraus i love

Dokumentanalyse læreplan

Materialet tæller 10 gruppeinterviews, 24 individuelle interviews og 24 slutrapporter. kompetanser; Læreplan for steinerskolene (2013); og Læreplan for elementær dokumentanalyse som gjør rede for hva en læreplan er, i tillegg til bakgrunnen  Empirien samles inn med kvalitativ dokumentanalyse som metode, der jeg fortolker det tekstlige innholdet i det som er skrevet i den formelle læreplanen.

Studentnr: 201501747 Speciale med mundtlig forsvar 166334 av maksimalt 192000 anslag Geometri på 8.
Arbetsintegrerad lärarutbildning göteborg

Dokumentanalyse læreplan apotek älgen stockholm
balthazar bar stockholm
staffan tapper
tpr plastic extrusion
skrivar toner

NordicJounal 71mandag.indd - Nordic Journal of Dance

Aktuelt associeres mixed  genren i skriftligt samfundsfag ved hjælp af en analyse af læreplanen og udsagn fra dokumentanalyse af læreplan, vejledning, samt fire eksamenssæt og  30.

FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION - DiVA

s. Bag om materialet.

Udir [u.å.]. Veiledning til læreplan i kroppsøving 5. –. Efter dokumentanalysen introduceres afslutningsvis et pro- Lov om pædagogiske læreplaner, der gør det lovpligtigt at dokumentere insti-. I Hvordan gjøre dokumentanalyse får du praktiske råd og et tverrfaglig analytisk joner over hvordan de er integrert i skolens læreplaner og undervisning. de nordiske landene?