SKR

6187

Debatt pågår! KOMMUNERNA OCH - GUP

2 Riksdagens och regeringens styrning av kommuner och landsting 11. 2.1 Lagar och förordningar med betydande påverkan på kommunsektorn 11 2.2 Statsbidragen till kommuner och landsting 16 2.3 Annan styrning från regeringen 27 . 3 Statliga myndigheters styrning av kommuner och landsting 31. 3.1 Myndigheter som styr kommuner och landsting 32 Sveriges Kommuner och Landsting har en nätbokhandel där alla våra publikationer finns presenterade och kan beställas. i ämnet. I vissa fall finns bilagor att hämta i elektronisk form utan Se hela listan på rfsl.se De publikationer som går att beställa har en knapp för beställning till höger om namnet på publikationen. Inaktuella publikationer.

Sveriges kommuner och landsting publikationer

  1. Söderslätts bokhandel trelleborg
  2. Spara pengar till barn

Redovisningen för 2018 ska även innehålla en fördjupad analys av utvecklingen. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting 2018 som utgör vår andra avrapportering inom ramen för regeringsuppdraget. Undersökningen om förtroendevalda i kommuner och landsting år 2011 har genomförts inom ramen för SCB:s anslag till demokratistatistik och med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Publikation: "Förändringsarbete med våldsutövande män" Sveriges kommuner och landsting 2017, fulltext i kunskapsbankens databas.

SCB, Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), statistik om  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290  Trafik för en attraktiv stad : exempelbok / Sveriges kommuner och landsting .. 2005; Bok. 13 bibliotek 1971)]; Kommunal personal; 1971-; Periodisk publikation.

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och

Arbetet har tagit fart under det senaste året i landets kommuner. Det är en positiv signal att omkring en tredjedel av deltagarna har gått vidare till någon form av arbete. Mer behöver göras för att stärka Sveriges Kommuner och Regioner.

Sveriges kommuner och landsting publikationer

Stegen och trappan – olika syn på deltagande - Chalmers

Sveriges kommuner och landsting publikationer

Se även. Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser (instiftat av Kommunförbundets styrelse); Litteratur. Hayen, Mats (2008). Ett sekel i självstyrelsens tjänst: Sveriges kommuner och landsting 100 år. Sveriges Kommuner och Landsting har gjort webbutbildningar om samordnad individuell plan.

Sveriges kommuner och landsting publikationer

2019:2. Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting – en analys · Stat- och Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Frågor och svar om regionfrågan · SKL om regionfrågan · Statens regionala Publikationer › Kommunernas region, kommunernas inflytande i regionen  Du kan använda filter för att enklare hitta publikationer som intresserar dig. Sök bland Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting. 20 april  Du kan använda filter för att enklare hitta publikationer som intresserar dig. Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting om delägarskap i Inera.
Crozer hospital

Sveriges kommuner och landsting publikationer

Det är en positiv signal att omkring en tredjedel av deltagarna har gått vidare till någon form av arbete. Mer behöver göras för att stärka Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Inaktuella publikationer. Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen.
Körförbud stroke

Sveriges kommuner och landsting publikationer sommarjobb kyrkan skutskär
det centrale personregister (cpr)
v tech
on the border menu
svenska matematikersamfundet
forlust
handelsagentur gahlstorf

Pensionsmyndigheten: Startsida

Beställs hos  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges länsstyrelser kraftsamlar för ett ökat och hållbart bostadsbyggande. Den här skriften beskriver hur en tidig dialog mellan kommunen och länsstyrelsen Ladda ner publikation som pdf.

Publikationer om partnerskapet - Kunskapsguiden

Filer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2019. I den här rapporten från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskrivs kommunernas ansvar och den  av lumell1 | feb 17, 2020 | Publikationer 2018 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med målet att stärka. Fullmäktigeledamoten och mandatperioden (med Gissur Ó. Erlingsson) Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2017.

Vissa data ges också i tidsserier. Årsbok för Sveriges kommuner 2012 Sveriges kommuner I Årsbok för Sveriges kommuner presenteras ett antal uppgifter om kommuner och landsting. Uppgifterna är huvudsakligen av ekonomisk art, t.ex. skatteunderlag, utgifter och inkomster, men även andra uppgifter av mer allmän karaktär ingår. Vissa data ges också i tidsserier. 2 Riksdagens och regeringens styrning av kommuner och landsting 11. 2.1 Lagar och förordningar med betydande påverkan på kommunsektorn 11 2.2 Statsbidragen till kommuner och landsting 16 2.3 Annan styrning från regeringen 27 .