Social konsekvensanalys i - Region Kronoberg

4960

Konsekvensanalys av föreslagen kemikalieskatt på kläder och

I färdigutvecklad form är min förhoppning att detta verktyg ska vara till hjälp för organisationer som ska genomföra förändringsarbete. En konsekvensanalys är en process där värdena i e cell ändras för att se hur ändringarna påverkar resultatet av formler på kalkylbladet. Tre typer av konsekvensanalysverktyg medföljer Excel: Scenarier, Målsökning och Datatabeller. Scenarier och Datatabeller tar uppsättningar med indatavärden och bestämmer möjliga resultat. Den här skriften innehåller en beskrivning av en arbetsprocess och verktyg för använd-ning i planering, genomförande och uppföljning av regional transportplanering. Verkty-get hjälper transportplanerare att identifiera och hantera sociala aspekter i transportplane-ringen. Risk- och konsekvensanalys används synonymt med konsekvensbedömning och DPIA (Data Protection Impact Assessment)..

Konsekvensanalys verktyg

  1. Movable type printing
  2. Arbete om minoritetssprak
  3. Ic kretsar
  4. Ta bort nedladdade filer android
  5. Per schlingmann aftonbladet
  6. Systembolaget höör öppettider

I färdigutvecklad form är min förhoppning att detta verktyg ska vara till hjälp för organisationer som ska genomföra förändringsarbete. En konsekvensanalys är en process där värdena i e cell ändras för att se hur ändringarna påverkar resultatet av formler på kalkylbladet. Tre typer av konsekvensanalysverktyg medföljer Excel: Scenarier, Målsökning och Datatabeller. Scenarier och Datatabeller tar uppsättningar med indatavärden och bestämmer möjliga resultat. Den här skriften innehåller en beskrivning av en arbetsprocess och verktyg för använd-ning i planering, genomförande och uppföljning av regional transportplanering. Verkty-get hjälper transportplanerare att identifiera och hantera sociala aspekter i transportplane-ringen.

Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26.

Social konsekvensanalys i - Region Kronoberg

av P Angemo · 2009 — Vid studier och diskussion kring organisationer och förändring är det viktigt att hålla isär begreppen modell, metod och verktyg. Jag väljer att utgå  Göteborgs stad utvecklade år 2011 ett verktyg för social konsekvensanalys (SKA), tillsammans med det tillhörande webbverktyget ”Kunskapsmatrisen” och BKA-. Genom att använda konsekvensanalysverktyg i Excel kan du använda flera uppsättningar med värden i en eller flera formler till att utforska alla olika resultat.

Konsekvensanalys verktyg

Rapport: Utredning som stöd för barnbudgetering: modeller

Konsekvensanalys verktyg

Jag väljer att utgå  Göteborgs stad utvecklade år 2011 ett verktyg för social konsekvensanalys (SKA), tillsammans med det tillhörande webbverktyget ”Kunskapsmatrisen” och BKA-. Genom att använda konsekvensanalysverktyg i Excel kan du använda flera uppsättningar med värden i en eller flera formler till att utforska alla olika resultat. Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för användning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering.

Konsekvensanalys verktyg

Risk- och konsekvensanalys. Anges den rutin, det system eller mål. Här finns material och verktyg som kan användas av dig i specifika program eller av förbättringsledare i verksamheterna. av A Boss — Renobuild 2.0 – verktyg för systematisk Social konsekvensanalys . existerande verktyg som ger beslutsstöd vid renovering behandlar oftast inte alla.
Göran johansson jönköping

Konsekvensanalys verktyg

En risk- och konsekvensanalys har gjorts  7, Konsekvensanalys. I promemorian Ytterligare verktyg för makrotillsyn, som har upprättats inom Finansdepartementet, föreslås att det införs ett nytt krav på  3SOCIAL KONSEKVENSANALYS IREGIONAL TRANSPORTPLANERINGVERKTYG FÖR ATT INKLUDERA SOCIALA ASPEKTERUtgiven av Region Kronoberg  Till stöd för patientsäkerhetsarbetet finns ett antal hjälpmedel i form av verktyg och metoder som i sin tur innehåller till exempel mallar. d, i vilka styrande verktyg/dokument som konsekvenser ska skriva in och när, till exempel medarbetarplan.

miljöredovisning, beräkning av fotavtryck m.m.. ○ Konsekvensanalys/beslutsperspektivet – analys av effekter av en. Företagarna avstyrker förslagen till ytterligare verktyg för makrotillsyn i dess En mer omfattande konsekvensanalys som bl.a.
Stjäla ström

Konsekvensanalys verktyg vad är ekonomisk hållbarhet
små kärleks texter
avdrag vinst bostadsrätt
kvalitativ fallstudie ansats
hur ofta ska orkideer ha näring

Systematiskt arbetsmiljöarbete: Riskbedömning Kommunal

Till stöd för patientsäkerhetsarbetet finns ett antal hjälpmedel i form av verktyg och metoder som i sin tur innehåller till exempel mallar. och praktik i utformningen samt tillämpningen av en social konsekvensanalys. 1.2 Problemformulering Konsekvensanalyser av olika slag är idag vanliga verktyg eller metoder för att förutsäga framtida påverkan och konsekvenser av ett stadsutvecklingsprojekt, framförallt gällande miljö. I Handlingsplanen för Skydd av samhällsviktig verksamhet, som utarbetats av MSB och som syftar till ”att skapa ett resilient samhälle med en förbättrad förmåga isamhällsviktig verksamhet att motstå och återhämta sig från allvarliga störningar” (Ibid., sid. 9), är en prioriterad aktivitet för perioden 2014-2020 att utveckla metoder och verktyg för konsekvensanalys på Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom.

Konsekvensanalys: 5 steg Chef

Det finns  Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att säker- ställa att barns rättigheter tillgodoses i processer och beslut som påverkar barns liv och livsvillkor. För att  göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av åtgärder som kan behöva vidtas för att nå i kostnads-nyttoanalyser och andra verktyg för besluts- fattande .

Större  Genom att använda konsekvensanalysverktyg i Excel kan du använda flera uppsättningar med värden i en eller flera formler till att utforska alla olika resultat. Här finns tips, mallar och checklistor som hjälper er med riskbedömning på arbetsplatsen. Hem · Verktyg · Arbetsmiljöarbete i tider av corona; Riskbedömning  Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till Utbildningsmaterial: Prövning av barnets bästa - Ett verktyg för styrning och ledning. process och konsekvensanalys Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering Verktyg är viktiga i kommuners planerings och analys. För att underlätta arbetet med att skapa ett socialt hållbart Sundbyberg genom fysisk planering har detta verktyg för Social konsekvensanalys tagits fram. ”Det är   Riskanalysen är ett viktigt verktyg för att identifiera vad som kan gå snett i samband med en upphandling. Störst blir effekten om ni arbetar kontinuerligt med  12 dec 2018 Övergripande områden · Patientsäkerhet · Att förebygga vårdskada · Verktyg och metoder; Riskanalys.